Tersine Lojistik – Yeşil Lojistik – Çevre

Tersine Lojistik - Yeşil Lojistik - Çevre

Günümüzde artan tüketim miktarları ve beraberinde oluşan atıkların etkileri bir çok konuda hem zarar, hemde fayda sağlamaktadır.  Lojistik kavramı tarihsel olarak atalarımızın yaşam sürdürmesi gerekli faaliyetlerin başında gelişti. Bu süreçlere askeri savaşlarda düşman faaliyetlerini kısıtlamak için,  lojistik destekleri yok etmeye çok önem verilmiş ve başarılar sağlanmıştır. Beraberinde  ticari rekabet söz konusu olduğunda, lojistik imkanların sağladığı kazanç ve esneklik yine önemli bir yer edinmekteydi.

Ancak lojistik tek bir anlam olarak yorumlanmamalı.  Bu kavram içinde iki şekilde ayrılmakta. Tersine Lojistik ve İleri Lojistik olarak göz önünde bulundurmamız gerekli. İleride ele alınan konularda  detaylı yazılarım olacak.   İleri lojistik bir dağıtım kanalı içinde ürünlerin üreticilerinden müşterilere doğru taşınmasıdır. Tersine lojistik ise dağıtım kanalı içinde ürünlerin müşterilerden tekrar geriye doğru üreticilere taşınmasıdır. (Murphy, 1986:12).

 

Bu konuda ki en büyük etkinlerden biri gelecek nesiller için kaynakların yok olmasını önlemeye sağlamasıdır. Üretim ve tüketim aynı oranda olmadığı gibi tüketim sonrası oluşan çevresel kötü etkileri önlemek yaşamamız için çok gerekli bir hal almıştır. En büyük getirdiği fayda ise çevreye karşı iyileştirici ve kirliliği önleyici olmasıdır.

Tüm bireylerin  sorumlu olduğu ailesi ve çevresinde ki kişiler vardır. Tersine lojistik yaklaşımı hepimizi bir zincir haline getirerek, sorumluluğumuz ile birlikte bizi bağlamakta. Çünkü tüketimimiz gelecek nesillere zararlar doğuruyor; biz bu uygulamaları yapmaya onlara borçluyuz.

Bu uygulama dünyada yeni nesil iş modelleri için büyük fırsatlar yaratmakta.  Ülkemizde de yasal uygulamalar ile günden güne gelişme göstermekte. Önceleri buz dolapları sadece çürümeye bırakılmaktaydı. Şimdi ise beyaz eşya geri dönüşüm ile bir çok ürün için ham madde sağlıyor. Bu sayede ithal edilen ham maddelerde azalma oluyor. Bu yeni oluşan ham mamdelerde bir robot bileşeni, bir protez,  mutfak tezgahı ve hatta yeni bir kıyafet olarak karşımıza çıkıyor.

Karlılığın yanında çevreye karşı olan etkileri azaltması firmaların bu uygulamayı tercih etmesini sağlıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalardan bir örnek ise YEŞİL LOJİSTİL ile Ekol Lojistik  firmasının çalışmaları gösterilebilir. İleride belki ürünleri satın alırken sloganlarda bazıları şu şekilde oluşabilir diye aklıma geliyor. Mesela bir motorsikleti yada aracı ele alalım. Bu araçın % 80 geri dönüşüm ile üretilmiş olduğunu kabul edersek ki gelecek bunun üzene çalışıyor,  ”% 60 daha ucuz araba satıyoruz, çünkü üretimimizin % 80’ni geri dönüşüm ” ‘ veya ” daha yeşil bir dünya için ” yada ” onunla her yer yemyeşil” gibi çalışmalar olacaktır. Acaba finans sektörü nasıl bir çalışmaya kalkışır?

Bu konuda sistemsel bir yaklaşıma gitmek için öncelik olarak ISO 14001 uygulamalarını gerçekleştirerek işletmenizi yönlendirebilirsiniz. Aslında sadece işletmeler için değildir ISO 14001 standartı. Bireysel olarak ta uygulanabilir bir yaklaşımdır. Sorumlu olduğunuz gelecek nesiller için bu konuda size yol gösterecektir.

Bu konu hakkında gerçekleştirdiğimiz çalışmayaMathematicalmodeling of recovering used oil filters and determining collection centers tıklayarak ulaşabilirsiniz.