ISO ve Risk Odaklı Düşünmek

ISO ve Risk Odaklı Düşünmek

İnsan, her gün  yaptığı ve refleks haline gelmiş, bazı davranışları gerçekleştirir. Bunlardan en çok kullanılanı, biryerlere gitmek için önce düşünür ve bedenimize komut veririz, sonra bu eylemi gerçekleştiririz. Basit gibi görünse de aslında bir adımı refleks haline getirmek için 40,000 tekrar gerekmektedir.

Risk yaklaşımı aslında hepimizin her an gerçekleştirdiği, yorumlama ve karar verme süreci.  İlk insanlar da yaşam mücadelesi için bu yöntemi kullandılar. Hepimiz her an en iyi sonuca ulaşma isteğimizden dolayı, otomatik olarak genelde bilinçaltı olarak gerçekleştirmekteyiz.

Risk kavramı, her zaman ISO 9001’de örtülüdür. Yeni versiyonda  onu daha açık hale getirir ve onu tüm yönetim sistemine yerleştirir.  Bu yaklaşım, önleyici faaliyeti stratejik ve operasyonel planlamanın bir parçası haine getirir.

Iso 9001:2015  versiyonunda risk yakşaımının vurgulandığı kısımlar

 • Giriş bölümünde riske dayalı düşünce açıklanmıştır.
 • 4 madde süreçleri belirlemeli ve beraberinde risk ve fırsatları belirlemeli,
 • 5 madde üst yönetimin daha çok katılmasını sağlamakta, risklerin belirlenmesine yönlendirmekte,
 • madde 6 performans risklerinden söz etmekte.

Diğer ilgili maddelerde bu yapıyı destekleyici şekilde bahsetmekte. Bu maddeler sırasıyla 7, 8, 9 ve  10. maddelerde bahsetmektedir.

Neden bu yaklaşımı kullanmalıyız?

İşletmeler daha iyi ürün / hizmet sağlamak ve değişime uyum sağlamak için standartlara uygulamayı sağlamaktadır. Yeni versiyonla işletmelere faydası yatsınamaz boyutta verimlilik sağlayacaktır. Beraberinde ise yönetişimi geliştirmek ve proaktif gelişim sağlayan işletme kültürü oluşturmayı sağlar.

Nasıl gerçekleştiririm?

Bu süreçlerin birden fazla metotları ve yaklaşımları mevcut. İşletme için  metotları iyi seçmeli ve uygulamalısınız.  Ancak en temel olarak alt kısımda belirtilen adımlar ile başlangıç sağlayabilirsiniz.

 • Bağlam ve ilgili tarafları belirleyin,
 • Belirlenen çerçevede hangi faktörler işlemi yavaşlatmakta, durdurmakta veya müşteri tarafına ve ilgili taraflara etki oluşturur,
 • hangilerinin kabul edebileceğiniz risk olduğunu belirleyin,
 • kabul edilemez riskler için gerçekleştirebileceğiniz önlemleri nasıl alırsınız,
 • Süreç yönetiminizi gözden geçirin,
 • Konu hakkında daha iyi bir klavuz olan ıso 31000 risk yönetimi standartını kullanabilirsiniz. ( gelecek yazılarımda ilgili standart için yaklaşımlardan kısaca bahsedeceğiz)
 • Planlamanın oluşturun ve uygulamaya başlayın
 • Sonuçları sayısallaştırın ölçümleme yaparak analizler gerçekleştirin
 • Analizler sonrası iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirin.

Hangi metotlar kullanılır?

Risk analizinde kullanabileceğiniz  birden fazla analiz metotları mevcut. Yöntemlere örnek vermek gerekirse diye size bir kaç metod belirtmek isterim.  Örnek metotlar;

 • Olay ağacı metodu,
 • Balık kılçığı,
 • Risk haritası metotlar kullanılmaktadır.

Kaynaklar: ISO